LİTERATÜR-ARAMA

DERGİLER ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
VERİ TABANI

Vizyonumuz    Hakkımızda    İstatistik   Bilgi Notu         "Bilgiye ulaştıran nokta..."

      Literaturarama.com web sitesi; ülkemizde basılan dergilerde yayınlanan makaleler ile çeşitli bilimsel toplantılarda (kongre, sempozyum, çalıştay vb) sunulan makaleleri toplayarak ulusal bir veritabanı oluşturmak amacıyla kurulmuş özel bir sitedir. Sitedeki kayıtlar, gerçek ve tüzel kişilerin çıkardıkları dergiler ile düzenledikleri kongre ve sempozyumların izlenmesiyle oluşturulmaktadır. Kayıtlardan oluşan veri tabanı; Fen, Sosyal ve Yaşam Bilimleri olmak üzere 3 kategori halindedir. Fen Bilimlerini; Fizik, Kimya, Matematik, Astronomi, Coğrafya, Jeoloji, Bilgisayar, Mühendislik, Mimarlık vb. bilim dallarını, Yaşam Bilimlerini; Tıp, Veteriner, Eczacılık, Diş Hekimliği, Ziraat, Biyoloji, Çevre, Gıda vb. bilim dallarını, Sosyal Bilimleri; Hukuk, Siyaset, İşletme, Ekonomi, Tarih, Sanat, Kültür, Edebiyat, İlahiyat, İletişim, Turizm, Eğitim, Yabancı Diller vb. bilim dallarını kapsamaktadır. Sitede anahtar kelimeyle Arama, Dergi ve Kongre/Sempozyum Kitapçığı İnceleme şeklinde iki tarama kısmı bulunmaktadır. Her iki sistemde de makalelerin künyeleriyle birlikte özetlerini ve kaynaklarını görmek mümkün olup, ayrıca linki mevcut makalelere tam metin ulaşılmaktadır. Yine makalelerin atıfları da listelenmektedir.

 
ARAMA